Tanzanian Girl Baby Names

 
 NAME ORIGIN MEANING B/G
 Akili Tanzanian wisdom Girl
1