You are currently viewing ส่วนสำคัญในการดูแล เด็กทารก แรกเกิดนั่นคือพยาบาล

ส่วนสำคัญในการดูแล เด็กทารก แรกเกิดนั่นคือพยาบาล

หน้าที่การดูแล เด็กทารก แรกเกิดนั้นพยาบาลมีส่วนสำคัญมากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการที่เด็กจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยด้วยความรู้และความสามารถของพยาบาลก็จะให้การดูแลที่ดีกับเด็กทารถแรกเกิดและก็ยังคอยแนะนำให้ความรู้กับทางพ่อและแม่อีกด้วย ถ้าเกิดทารกในช่วงแรกเกิดนั้นมีอาการผิดปรกติเกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

การดูแลเด็กทารกแรกเกิด

ในช่วงระยะที่ เด็กทารก แรกเกิดทันทีนั้นการดูแลของพยาบาลนั้นก็จะเช็ดตัวเพื่อทำการดูแลเรื่องอุณหภูมิ ระบบทางเดินหายใจ ทำการดูกเมือกต่างๆออก ผูกสายสะดือ และก็ยังสร้างความสัมพันธ์ให้กับทั้งแม่และลูกให้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะทำการป้องกันการติดเชื้อโดยมีการหยอดตาเพื่อกันการอักเสษของตาของเด็กทารกแต่จะทำหลังจากการสร้างสัมพันธภาพกับแม่แล้วเท่านั้นเพราะถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นส่วนสำคัญอีกด้วย

การดูแลเด็กทารกเมื่อไปอยู่กับแม่ที่หอผู้ป่วยหลังคลอด

เมื่อ เด็กทารก เป็นช่วงที่เริ่มต้นการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบุคคล แม่นั้นก็เป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นบุคคลแรกที่ทารกได้ใกล้ชิดดังนั้นพยาบาลก็มีหน้าที่สอนและให้คำแนะนำกับทางแม่เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของเด็กได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นการควบคุมอุณหภูมิ การหิวต้องการอาหาร การให้นอนหลับพักผ่อน การแสดงความรักและความสนใจกับเด็กทารกรวมไปถึงการให้นมการอาบน้ำและดูแลสายสะดือ เพื่อต้องการให้ทางแม่เองได้รู้ถึงความต้องการได้อย่างเข้าใจ

ในตอนที่ เด็กทารก และแม่ออกจากโรงพยาบาล

เมื่อ เด็กทารก ปกติอายุครรภ์ถึงกำหนดและผลการตรวจร่างกายของเด็กทารกเป็นปกติแล้ว มักจะใช้เวลาในการอยู่โรงพยาบาลแค่ไม่นาน บางครั้งพ่อและแม่ที่มีลูกคนแรกก้จะมีความกังวลใจอย่างมากในเรื่องต่างๆดังนั้นพยาบาลก็จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้การดูแลต่างๆเพื่อให้ทั้งพ่อและแม่ได้ดูแลอย่างถูกต้องก็จะทำให้ทั้งพ่อและแม่มีความมั่นใจในการดูแลบุตรมากขึ้นส่วนสำคัญการให้ข้อมูลความรู้ที่ได้และนำไปใช้ได้จริงด้วยความช่วยเหลือของพยาบาลอย่างเต็มที่