You are currently viewing การเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยให้ดูโทรศัพท์มือถือ

การเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยให้ดูโทรศัพท์มือถือ

สำหรับปัจจุบันนี้นั้นแน่นอนว่าสังคมการทำงานของแต่ละคนก็คงจะต้องทำงานกันแบบปากกัดตีนถีบจึงทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลาส่วนตัวหรือเวลาเหลือว่างสักเท่าไหร่นัก ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหมดไปกับการทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพภายในครอบครัว อาจจะลำบากสักหน่อยสำหรับครอบครัวที่กำลังมีลูกเล็กจึงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในวัยที่โตพ้นจากวัยทารกพอจะรู้เรื่องและดูแลตัวเองได้นิดหน่อยก็มักจะปล่อยประละเลย อย่างบางครอบครัวที่ให้ญาติผู้ใหญ่หรือปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงแทนก็อาจจะมีเวลาให้เด็กสักหน่อย แต่บางครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะใช้ การเลี้ยงดูเด็กเล็ก เหล่านี้ด้วยการให้ดูโทรศัพท์และเล่นโทรศัพท์มือถือ เพราะโทรศัพท์นั้นจะเป็นสิ่งที่เด็กกำลังสนใจ แต่การใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเลี้ยงเด็กนั้นมีผลอย่างไรหรือไม่

การเลี้ยงดูเด็กเล็ก โดยใช้โทรศัพท์มือถือเลี้ยง

จากการที่เราให้เด็กเล่นโทรศัพท์และดูคลิปการ์ตูนต่างๆภายในโทรศัพท์ ซึ่งมีเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆนั้นสนใจมากมาย จึงทำให้เด็กนั้นนิ่งเงียบและสามารถใจจดใจจ่ออยู่กับโทรศัพท์ได้เป็นเวลานานและอย่างไม่ร้องไห้โยเย จึงทำให้ผู้ปกครองหลายคนเลือกที่จะให้ลูกเล่นโทรศัพท์ในระหว่างที่ตัวเองไม่ว่างหรือกำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย เพราะสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้นั้นค่อนข้างเปิดกว้างและไม่ได้แยกแยะสำหรับเด็กมากสักเท่าไหร่นัก แม้จะเป็นสื่อสำหรับเด็กบางอย่างก็ยังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การที่ให้เด็กเลือกดูเองเขาจึงมีโอกาสที่จะพบกับสื่อหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยลดเรื่องของพัฒนาการในการเติบโตตามวัยให้น้อยลงอีกด้วย เพราะจะไม่มีใครช่วยแนะนำในเรื่องนี้ การที่เขาศึกษาเองดูเองแต่ก็ยังไม่มีใครแนะนำว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิดทำให้อาจเกิดการเรียนรู้ที่ผิดๆได้

สิ่งที่ตามมาหลังจากใช้โทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูก

จากที่เราบอกไปว่าสื่อนั้นยังไม่มีระดับการกรองที่สามารถแบ่งเป็นสื่อมัลติมีเดียสำหรับเด็กเล็กได้แบบ 100%  ดังนั้นการที่ปล่อยให้เด็กดูสื่อต่างๆเหล่านี้เด็กจึงมีโอกาสที่จะไปเจอสื่อที่ไม่ดีหรือสื่อที่มีความรุนแรงทำให้เกิดการเรียนอยู่ที่ผิดๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีผู้คอยชี้แนะเด็กๆเหล่านั้นด้วยแล้วก็จะเกิดภาพจำผิดๆติดตาไป และการที่ให้เด็กดูโทรศัพท์ถึงในขณะที่ดูจะมองว่าเด็กนั้นนิ่งเงียบไม่ร้องไห้โยเย แต่จะกลายเป็นว่าเด็กติดโทรศัพท์และหากไม่มีโทรศัพท์ก็จะยิ่งโยเยหนักกว่าเดิม นอกจากนี้การเล่นโทรศัพท์นั้นยังส่งผลคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่ นั่นก็คือทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นลงเด็กจะเบื่อง่ายแล้วไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการทำอะไรได้นาน เป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิและไม่ค่อยมีความอดทนทำอะไรได้ไม่นานก็จะรู้สึกเบื่อ ซึ่งอาการนี้เป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดมือถือมากๆ ดังนั้นควรหาเวลาให้เด็กออกห่างจากมือถือบ้างไม่ควรเลี้ยงเด็กเล็กด้วยโทรศัพท์มือถือ